Valmennussopimus

Valmennusyhteistyöhön lähdettäessä asiakas ja valmentaja laativat valmennussopimuksen. Hankkiessasi valmennuspaketin, sitoudut noudattamaan alla olevan sisältöistä valmennussopimusta.

Personal trainerin / valmentajan vastuut ja velvollisuudet

Personal Trainer / valmentaja (myöh. valmentaja) rakentaa Asiakkaalle hänen yksilöllisiä tavoitteitaan ja ajankäyttöään palvelevan henkilökohtaisen harjoitusohjelman. Harjoitusohjelman perustana on alkuhaastattelu ja/tai Asiakkaan täyttämä kartoituslomake, jonka tarkoituksena on kuvata Asiakkaan aikaisemmat elämäntavat, liikunta- ja ruokailutottumukset sekä terveyshistoria.

Valmennusyhteistyön sisältö ja laajuus

Tapaamisten sisältö suunnitellaan yksilöllisesti jokaiselle asiakkaalle, eikä niiden sisältöä ole määritelty. Asiakkaan toiveista tapaamiset voidaan käyttää yhteistreeneihin joko kuntosalilla tai salin ulkopuolella, ravintoasioista keskusteluun (mm. ravinto-ohjelma), erilaisiin testauksiin tai mentaalipuolen asioihin. Yhden tapaamisen pituus on 55 minuuttia (lukuunottamatta ravintovalmennusta, jossa tapaamiskerta on 45 minuuttia). Tapaamiset voivat myös olla muun pituisia (esim. 1,5 h tai 2 h), kunhan valitun paketin kokonaisaika täyttyy.

Valmennusyhteistyön ajanjakso (alkamis- ja päättymispäivä) kirjataan sopimukselle.

Sähköpostikonsultointi valmentajan kanssa sopimuksen voimassaoloaikana. Sähköpostitse esitettyihin tiedusteluihin sitoudutaan vastaamaan 3 arkipäivän kuluessa, ellei loma tms. ennalta ilmoitettu tapahtuma sitä estä.

Kaikki valmennusyhteistyöhön liittyvät asiakastiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia.

Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

Harjoittelulla aikaansaadut tulokset ovat pitkälti riippuvaisia harjoittelun säännöllisyydestä ja jatkuvuudesta. Nämä tosiasiat hyväksyen Asiakas sitoutuu noudattamaan parhaan kykynsä mukaan valmentajan hänelle laatimaa yksilöllistä harjoitusohjelmaa.

Asiakas sitoutuu noudattamaan ennalta sovittuja tapaamisaikoja. Mikäli Asiakas ei saavu sovitulle tapaamiselle, peruu tai muuttaa yhteisesti sovitun tapaamisen ajan alle 24 tuntia ennen sovittua aikaa, katsotaan kyseinen tapaamisaika käytetyksi ja laskutetaan tämän sopimuksen mukaisesti. Mikäli Asiakas sairastuu alle 24 tuntia ennen sovittua aikaa ja näin ollen estyy saapumasta tapaamiseen, ilmoittaa Asiakas siitä valmentajalle välittömästi. Tässä tapauksessa asiakkaan esittäessä sairaslomatodistuksen tai muun todistuksen, veloitetaan kyseisestä tapaamisajasta 50 %.

Asiakas on velvollinen maksamaan itse mahdolliset henkilökohtaiseen valmennukseensa liittyvät muut mahdolliset kulut, kuten esimerkiksi kuntosalimaksut ja kenttävuokrat, tms. Mikäli valmennus tapahtuu muussa, kuin palveluntarjoajan omassa harjoitteluympäristössä, vastaa Asiakas myös valmentajan osalta kolmannen osapuolen kustannuksista (esim. uimahalli- tai kuntosalimaksu). Matkat tällaiseen muuhun harjoitteluympäristöön, esim. kolmannen osapuolen harjoitteluympäristöön tai asiakkaan kotiin, laskutetaan erikseen Verohallinnon kulloinkin voimassa olevien verovapaiden matkakustannuskorvausten mukaisesti.

Huolimatta siitä, että yksilöllistä harjoitusohjelmaa laadittaessa ja toteutettaessa on huomioitu tarkoin Asiakkaan henkilökohtaiset ominaisuudet ja mahdolliset rajoitteet sekä terveydelliset tekijät, liikunnan harrastamiseen liittyy aina tiettyjä riskejä. Asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen harjoitteluun liittyvistä riskeistä ja osallistuu harjoitteluun omalla vastuullaan, vapauttaen samalla valmentajan ja Kuntokeskus Ote Oy:n vastuusta harjoittelujakson aikana Asiakkaalle mahdollisesti ilmenevien loukkaantumisten tai rasitusvammojen tms. suhteen.

Asiakas sitoutuu kertomaan valmentajalleen harjoittelun aloittamisen jälkeen tapahtuvista mahdollista muutoksista terveydentilassaan tai muista harjoitteluun mahdollisesti vaikuttavista seikoista (esim. raskaus, lääkehoito ja sen muutokset jne).

Valmennussopimuksen irtisanominen / purkaminen

Valmennussuhteen voi lopettaa ennen sen päättymistä yhteisellä päätöksellä, tai jos jompikumpi osapuoli on selvästi rikkonut sopimusta tai yleisiä hyviä tapoja.